De doelstelling van de stichting is vrij vertaald het creëren van betere levensomstandigheden in meerdere sloppenwijken, oftewel de favela's in Brazilië.

Dat geld dan zowel voor de mensen als voor de Amazone. Dat kan onder andere via werk bij onze sierraden productie. Deze productie begint in feite in het grootste en belangrijkste stuk natuur op aarde, de Amazone. Hier rapen of plukken ongeveer twintig families onze natuurkralen.

Zoals er dus al eco toerisme was zijn er nu in feite dus ook eco sieraden.Het is voor ons met een volle koelkast makkelijk praten om te zeggen wat er allemaal met de Amazone zou moeten gebeuren. Veel belangrijker is de mensen een alternatief aan te bieden.Dit is een alternatief.Dat alternatief breid zich van de Amazone uit richting Fortaleza waar in de een favela het productie proces van de kralen plaatvind d.m.v. boren, schuren en polijsten.

Daar komt dus deel twee van onze hulp terecht, ook weer bij meerdere families. Ook zijn wij op dit moment bezig met de uitbouw van een huisje in de Favela van Fortaleza. Dat is het huisje van de familie Ferreira die al jaren zeer nauw betrokken is bij de productie van de natuurkralen en de sieraden. Dit huisje is inmiddels klaar en de familie  is heel duidelijk aan een andere fase in het leven begonnen. Vele families verkopen ook hier hun verzamelde natuurkralen. Ook functioneert het huisje van deze familie als een soort zoete inval waar menigeen een bordje mee eet. De uiteindelijke doelstelling is dat deze familie over een paar jaar uit de Favela kan verhuizen naar een veilige buurt.

Deel drie van onze hulp gaat richting binnenland, nog wel net in de provincie Ceara. In het binnenland is men vaak nog kanslozer als in de grote stad. Een groot deel van de wortel van het probleem ligt dan ook in het binnenland. Als de trek naar de grote stad een beetje gestopt zou kunnen worden zou dat een flinke verbetering zijn. Met de montage van de sieraden in het binnenland houden wij in ieder geval weer een paar families aan het werk en uit de favela. De uiteindelijke doelstelling is in de toekomst een stuk grond te kopen en te bebouwen. Daar zou dan een centrum moeten ontstaan waar werk, studie en wonen gecombineerd worden. Engelse les of een computercursus zijn bijvoorbeeld nog garanties op banen.

Voorlopig echter blijkt en blijft het belangrijkste doel te voorzien in eerste levensbehoeften waarin door het creëren voorzien kan worden.